In de komende dagen en weken zal er steeds grotere druk komen te staan op de zorg. Met name in ziekenhuizen zal veel gevraagd worden van verpleegkundigen, artsen en ondersteunend personeel. De hoge werkdruk en de realiteit van vele ernstig zieke patienten die niet allemaal zullen overleven zal bij veel zorgverleners leiden tot emotionele belasting en chronische vermoeidheid. Het is van groot belang dat alle zorgverleners, direct wanneer nodig, de mogelijkheid hebben om over hun ervaringen, angsten, verdriet en andere gevoelens te praten met NIP/BIG geregistreerde psychologen/psychiaters/psychotherapeuten. Deze mogelijkheid dient er ook te zijn voor huisartsen, vaak de eerste zorgverlener die met patienten te maken krijgt, en ook voor alle anderen die werken in de thuiszorg, in verzorgingshuizen, in het patienten vervoer, etc. Al deze zorgverleners hebben te maken met lastige werkomstandigheden met veel onzekerheden.

Om de afstand en logistieke drempels te overbruggen hebben wij dit platform opgezet zodat de zorgverleners laagdrempelig een therapeut kunnen vinden en bellen op een voor beiden geschikt tijdstip.

Bent u een geregistreerde therapeut en bent u bereid om kosteloos per telefoon een luisterend oor en emotionele steun te verlenen aan zorgverleners, maak dan een profiel aan en voeg uw naam, telefoonnummer en beschikbaarheid toe.

De zorgverleners kunnen vervolgens telefonisch contact zoeken met een therapeut in (de nabijheid van) hun woonplaats. Dit maakt het namelijk makkelijker om, indien gewenst, in de toekomst ook in persoon elkaar te ontmoeten, wanneer de Covid-19 omstandigheden dat toelaten.

Therapeuten

Indien u tijd beschikbaar wil stellen om een luisterend oor te bieden per telefoon (naar keuze met of zonder beeld) aan het hardwerkend zorgpersoneel in Nederland, gelieve een profiel aan te maken. Het toevoegen van een foto is facultatief. Geeft u ook aan wanneer u beschikbaar bent. U kunt deze tijden te alle tijden veranderen.

Zorgverleners

Op deze site vindt u de contact gegevens van gecertificeerde therapeuten die beschikbaar zijn om u als zorgverlener via de telefoon bij te staan in de komende tijd. U hoeft daar niets voor te betalen en u hoeft geen administratieve handelingen te verrichten zoals registreren of een wachtwoord aan te maken. Aarzel niet om contact op te nemen met een therapeut, zo mogelijk bij u in de buurt.